Zvýšenie biodiverzity bez negatívnych dopadov na produkciu

Podľa medzinárodnej štúdie porovnávajúcej 42 000 príkladov diverzifikovaných a zjednodušených poľnohospodárskych postupov je zvyšovanie rozmanitosti v pestovaní plodín prospešné pre biodiverzitu bez toho, aby sa znižovali úrody plodín. Diverzifikácia zahŕňa postupy, ako je pestovanie viacerých plodín v rotácii, výsadba kvetinových pásov, obmedzovanie obrábania pôdy, pridávanie organických doplnkov, ktoré obohacujú pôdny život, a zakladanie alebo obnovovanie…

Šešuľoví škodcovia na repke

Aplikácia proti šešuľovým škodcom repky a proti škodcom v čase kvitnutia plodín je možná len v mimoletovom čase včiel v neskorších večerných hodinách! Pre minimalizáciu rizika poškodenia včiel zabráňte kontaktu včiel s ošetrenou kultúrou po dobu aspoň 12 hodín!   Krytonos šešuľový Tiež dôrazne upozorňujem, aby ste ošetrovali porasty, na ktorých sa škodcovia nachádzajú v kritickom množstve. Platí to najmä na krytonosa…