Odborná polemika na tému: nežiaduce účinky samovoľnej aplikácie biologicky aktívnych látok

Neodôvodnený zásah do vnútorného regulačného systému je rizikový a spôsobuje narušenie zákonitosti biologických procesov sformovaných počas evolúcie. Endogénny systém v sebe integruje rastové a vývinové procesy optimalizácie produkčného procesu a tvorby reprodukčných orgánov, čo je základnou podmienkou zabezpečenia kontinuity života a zachovania druhu.  Nie je náhodné, že aplikácia živočíšnych hormónov v chove HZ je v EU prísne zakázaná. Analogicky i v…

Choroby strukovín

Dlho očakávané zrážky môžu prispieť k šíreniu chorôb. Zásadou je dôkladne porasty prehliadnuť a k ošetreniu fungicídmi pristúpiť až v odôvodnených prípadoch. Preventívnym opatrením proti chorobám je používanie zdravého osiva odolných odrôd, striedanie plodín, zaorávanie pozberových zvyškov, vyvážené hnojenie a proti šíreniu bakterióz sa neodporúčajú kultivačné práce vo vlhkom počasí. Odporúčam používať biologické prípravky na ochranu rastlín, ktoré zmierňujú dopad…