Odborná polemika na tému: Agrotechnika – spôsob regulácie tvorby dusičnanov

Prístupné  prijateľné zdroje anorganického dusíka (NO3– a NH3) vznikajú mineralizáciou organických látok a pozberových zvyškov obsahujúcich dusík. Na amonifikácii sa podieľajú viaceré mikroorganizmy, najmä aktinomycety a mikroskopické huby (plesne). Agrotechnické spôsoby spracovania pôdy stimulujú aeróbne podmienky v pôde, ktoré rozhodujú o procesoch mineralizácie vrátane nitrifikácie. Činnosťou proteolytických enzýmov z bielkovín vznikajú peptidy a aminokyseliny, z ktorých dezamináciou a dezamidáciou vzniká…

Dozrievanie sladovníckeho jačmeňa sa kvôli jednej z najchladnejších jarí posunie o dva týždne

Najúspešnejšia poľnohospodárska komodita po prvom spracovaní Slovenska, jačmenný slad, sa pripravuje na klimatickú zmenu. Porasty sladovníckeho jačmeňa ovplyvnilo studené počasie, nepravidelnosť zrážok aj ich sila. Kvôli chladnému počasiu sa vegetačná doba jačmeňa predĺži o dva týždne. „Ozimné jačmene sú v dobrom stave, jarný jačmeň je na tom horšie. Porasty vzchádzali pomaly, pre slabé zrážky v marci.…

Repka vo veľmi dobrej kondícii

Takmer 30 hybridov repky olejky si pestovatelia mohli prezrieť začiatkom júna na poloprevádzkovom pokuse na pozemkoch Agrocoop PVD Hul (okr. Nové Zámky), ktorý už niekoľko rokov organizujú Iniciatíva prosperujúce olejniny, Agrada a SPU v Nitre v spolupráci s osivárskymi spoločnosťami. Minulý rok sa víťazom pokusu stala repka od spoločnosti Limagrain – LG Ambassador, preto tento rok slúžila aj…